Algemene voorwaarden

De boekingsprocedure begint met het invullen en toezenden van het offerte- en beschikbaarheidsformulier. U krijgt binnen een week antwoord van Wandelen Auvergne of uw reis mogelijk is. Wandelen Auvergne doet u een voorstel voor een rondwandeling, die aan uw eisen voldoet en doet een prijsopgave. Dit voorstel is 7 dagen geldig. Als u met dit voorstel akkoord gaat krijgt u een boekingsformulier toegestuurd.

Na akkoord krijgt u van Wandelen Auvergne per e-mail of post een bevestiging. Na ontvangst van uw (aan)betaling van 25% en ontvangst van het ondertekende boekingsformulier is de boeking definitief en worden de wandelkaarten aan u opgestuurd.

Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum binnen te zijn, anders wordt uw boeking als geannuleerd beschouwd. Boekt u binnen 4 weken voor vertrek, dan dient u de totale reissom in een keer over te maken.

Annulering
De annuleringsvoorwaarden gaan in op de dag waarop uw boekingsformulier is ontvangen. Als aanvangsdatum geldt de dag die vooraf gaat aan de eerste wandeldag.

Algemene annuleringsvoorwaarden:

  • annulering tot 4 weken voor vertrek: u bent 25 % van de totale reissom kwijt
  • annulering 4 weken of minder voor vertrek: u bent 100% van de totale reissom kwijt

Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Het poststempel van uw brief of de datum van uw e-mail geldt als bewijs van uw annulering. Voortijdige beëindiging van uw verblijf of tocht, om welke reden dan ook, geeft géén recht op vergoeding.

Wij raden u daarom ten zeerste aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij.

Volgorde
Het beginpunt en de volgorde in de beschreven routes kan verschillen. Dit in verband met de beschikbaarheid van de verschillende overnachtingsadressen. U eindigt altijd op de plek, waar u gestart bent.

Wijzigingen door de aanbieder:
Als een accommodatie onverhoopt niet beschikbaar is, biedt Wandelen Auvergne een ander, gelijkwaardig verblijf aan. In geen enkel geval kunnen de wijzigingen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Verantwoordelijkheid
Wandelen Auvergne en eigenaren van betrokken accommodaties kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten welke kunnen ontstaan uit persoonlijk letsel of materiële schade, opgedaan tijdens uw verblijf of op één van de wandelingen.

Prijzen
De opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van onvoorziene prijsstijgingen.

Door ondertekening van het boekingsformulier gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.